Föreningen Njudungs Genealogiska förening bildades den 22 november 1983 på initiativ av Ulla-Britt Höijer och Bernt Josefsson Landsbro De hade gått på släktforskarkurs och såg ett behov i att bilda en förening där släktforskare kunde träffas och utbyta information och samla intresserade till föredrag inom släktforskningen.

Upptagningsområdet blev Vetlanda och Sävsjö kommuner. Eftersom dessa båda kommuner är en del av de gamla "smålanden" Njudung fick föreningen heta Njudungs Genealogiska förening. Första året hade föreningen 55 betalande medlemmar. Medlemsantalet har genom åren ökat och har under flera år legat strax under 200 medlemmar.

1988 fick medlemmarna lämna in förslag till en föreningssymbol. Allan Grunds förslag vann genom medlemsröstning. Symbolen är i form av blad av blåsippa med roten synlig. Blåsippebladen finns i Stureättens Njudungsvapen och roten lades till för att symbolisera att vi söker våra rötter.

Allan Grund var under några år ordförande i Sveriges släktforskarförbund.

1992 gavs första numret av medlemstidningen "Njudungen" ut.

År 2006 ändrades föreningsnamnet till Njudungs Släktforskarförening.