Personuppgiftshantering och sekretess GDPR

 

 

Personuppgiftsansvarig: Njudungs Släktforskarförenings styrelse, org. nummer 8275011370.

Vilka uppgifter hanterar föreningen

Kontaktinformation, så som namn, adress, telefonnummer och e-postadress.

Vad används dina uppgifter till:

Dina uppgifter används för att föreningen ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig, såsom ge dig medlemsservice, tidskrifter, information.

Vilka personer hanterar dina uppgifter:

Dina personuppgifter handhas av kassör och redaktör. Övriga styrelsen och valberedning kan vid behov också ta del av uppgifterna.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Föreningen sparar dina personuppgifter endast så länge som du är medlem i föreningen.

Dina rättigheter:

Det är föreningens skyldighet att endast hantera korrekt, relevant och nödvändig information, för att kunna utföra våra åtaganden till dig.

*Du har rätt att få information om behandlingen av dina personuppgifter
*Du har rätt att begära att felaktiga uppgifter rättas.
*Du har rätt att begära att få dina uppgifter raderade.
-Om föreningen inte kan radera vissa uppgifter, har du rätt att få veta vilka uppgifter som inte kan raderas och av vilken anledning.

 

Antaget vid styrelsemötet den 9 maj 2018